Գաղտնիության քաղաքականություն

Գաղտնիության քաղաքականություն

Բարի գալուստ VanPublications.com կայքէջ, որը պատկանում է Van Publications, Inc. ընկերությանը, և կառավարվում Van Publications, Inc. ընկերությանկողմից։

Հետևյալը`Պայմանագիր է ձեր և Van Publications, Inc.-ի  («Van Publications») միջև, որը կարգավորում է այս կայքէջի օգտագործումը, և ցանկացած կայքէջի օգտագործումը, որ այս կայքէջի մասն է, նաև ձեր կողմից ցանկացած ապրանքի և ծառայության գնումը այս կայքէջի միջոցով։

«ՎԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ

ՀՎՀՀ 01535769

հասցե՝ Թբիլիսյան խճ. 9/1

 

1. ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՆՇՎԱԾ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ ։

Օգտվելով այս կայքէջից, ներառյալ այցելելը ցանկացած էջ, որը այս կայքէջի մասն է, և ցանկացած ապրանք և ծառայությունգնելը այս կայքէջից օգտվելու միջոցով՝ նշանակում է, որ դուք ընդունում եք այս Պայմանագրում նշվածօգտագործման պայմանները։ Դուք հասկանում և գիտակցում եք, որ այս կայքէջի օգտագործումը և ցանկացած ապրանքի կամ ծառայության գնումը պայմանավորված է ձեր կողմից այս Պայմանագրի պայմանները նախապես ընդունելով։ Դուք համաձայնվում եք օգտվել այս կայքէջից՝ միմիայն համաձայն և համապատասխան այս Պայմանագրին։

ԵԹԵ ԴՈՒՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՉԵՔ ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՆՇՎԱԾ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏ, ՄԻ ՕԳՏՎԵՔ ԱՅՍ ԿԱՅՔԷՋԻՑ ԵՎ ՄԻ ԱՅՑԵԼԵՔ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԷՋ, ՈՐԸ ԱՅՍ ԿԱՅՔԷՋԻ ՄԱՍՆ Է, ԵՎ ՄԻ ԿԱՏԱՐԵՔ ՈՐԵՎԷ ԱՊՐԱՆՔԻ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՆՈՒՄ ԱՅՍ ԿԱՅՔԷՋԻ ՄԻՋՈՑՈՎ։

ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ Է ՀՐԱԺԱՐՈՒՄՆԵՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ,ՆԱԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԻ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ՝ՈՐԵՎԷ ԴԱՏԱԿԱՆ ՀԱՅՑԻ ԴԵՊՔՈՒՄ։

2. ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԵՋ

VanPublications.com-ը իրավունք է վերապահում իր հայեցողությամբ փոփոխություններ և ուղղումներ մտցնել այս Պայմանագրում, ցանկացած կերպով և ցանկացած ժամանակ՝ հրապարակելով ծանուցագիր փոփոխության մասին, կամ նոր պայմանագիր VanPublications.com կայքէջում։ Ձեր կողմից այս կայքէջի հետագա օգտագործումը և ցանկացած ապրանքի և ծառայության գնումը այս կայքէջի միջոցով, պայմանավորված է ձեր կողմից՝այդ փոփոխության պայմանները ներկայացնողծանուցագիրըկամ նոր պայմանագիրը նախապես ընդունելով։

3. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Այս կայքէջի որոշ առանձնահատկություններ, գործառույթներ և բաժիններ, նաև ապրանքների և ծառայություննների գնումը այս կայքէջի միջոցով կարող են ենթակա լինել լրացուցիչ կերպով տեղադրված օգտագործմանպայմանների, որոնք կարգավորում են այդ առանձնահատկությունները, գործառույթները և բաժինները, նաև ապրանքների և ծառայություննների գնումը։ Այս տեղադրված լրացուցիչօգտագործման պայմանները անմիջապես ընդգրկվում են այս Պայմանագրի մեջ և դրա մասն են դառնում։ Բացի այդ, VanPublications.com-ը կարող է սահմանել ուղեցույցներ, հայտարարագրեր և վարքագծի կանոններ, որոնք ղեկավարում են այս կայքէջի օգտագործումը, և բոլոր տեղադրված ուղեցույցները, հայտարարագրերը և վարվելու կանոնները,  անմիջապես ընդգրկվում են այս Պայմանագրի մեջ և դառնում են այս Պայմանագրիմասը։

Մեր գաղտնիության հայտարարագիրը հասանելի է հետևյալ հղումով.

http://vanpublications.com/terms-and-conditions.html

4. ՊԱՏՇԱՃ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

Դուք համաձայնվում եք օգտվել այս կայքէջից և ապրանքներ և ծառայություններ ձեռք բերել այս կայքէջի միջոցով, միայն ձեր անձնական, ոչ առևտրային նպատակների համար, եթե դուք անմիջական գործարար հարաբերությունների մեջ չեք VanPublications.com-ի հետ։ Դուք համաձայնվում եք չօգտվել այս կայքէջից (ա) ցանկացած կերպով, որը անօրինական է, կամ քաղաքացիական կամ քրեական պատասխանատվության պատճառ կդառնա VanPublications.com-ի համար, կամ այլ կերպով վնաս կպատճառի VanPublications.com-ին, (բ) ցանկացած կերպով, որը կարող է վնասել, ծանրաբեռնել, խախտել, խափանել և խոչընդոտել այս կայքէջի աշխատանքը, կամ փոփոխություն առաջացնել այս կայքէջում, և (գ) ցանկացած կերպով, որ կարող է միջամտել, խախտել, խափանել կամ խոչընդոտել այս կայքէջի օգտագործումը ցանկացած երրորդ կողմի համար։

Դուք  համաձայնվում եք չտեղադրել այս կայքէջում կամ չհրապարակել այս կայքէջիմիջոցով ցանկացած նյութ, որը անօրինական է, վարկաբեկող է, ներխուժում է անձնական կյանքի մեջ, վնասակար է, սպառնալիք է ներկայացնում, վիրավորական է, հետապնդող, զրպարտչական, գռեհիկ, անվայել, սեռական հարաբերություններ նկարագրող, ատելություն սերմանող, կամ դատապարտելի՝ ռասայական,ազգային կամ որևէ այլ առումով. ցանկացած նյութ,որը խախտում է ձեր պայմանագրային և/կամվստահված պարտավորվածությունները, խախտում է որևէ երրորդ կողմի արտոնագիրը, ապրանքանիշը, ֆիրմային անվանումը, ընկերության անվանումը, առևտրային գաղտնիքը, հեղինակային, սեփականության կամ գույքային իրավունքները, կամ պարունակում է վիրուսներ, «տրոյական ձիեր», «որդեր» կամ այլ կոդեր, տեքստեր, ենթածրագրեր, ֆայլեր կամ ծրագրեր, որոնք մշակված են՝ փոփոխություն բերելու, դադարեցնելու, խանգարելու, սահմանափակելու կամ կասեցնելու ցանկացած ծրագրային ապահովման, սարքավորման կամ այլ սարքերի կատարողականությունը կամ աշխատանքը։

VanPublications.com-ը իրավունք է վերապահում իր իսկ հայեցողությամբ, արգելել ցանկացած գործողություն, տեղեկությունների փոխանցում, նյութ կամ արգելել՝ օգտվելայս կայքէջից, և հեռացնել ցանկացած նյութ կամ տեղեկությունների փոխանցում, որոնք իր իսկ հայեցողությամբ համարում է առարկելի կամ անընդունելի՝ ցանկացած կերպով։

5. ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ

Ա. VanPublications.com-ը, VanPublications.com-ի պատկերանիշը կամ գրանցված ապրանքանիշերը պատկանում են VanPublications.com-ին կամ իր մասնաճյուղերին։ Այլ ապրանքանիշերը, գրանցված ապրանքանիշերը, ֆիրմային անվանումները, ապրանքների անվանումները, ընկերության անվանումները, պատկերները և պատկերանիշերը,որոնք օգտագործված են այս կայքէջում, պատկանում են համապատասխան սեփականատերերին։ Ոչ մի իրավունք կամ թույլատվությունչի տրվում՝ որևէ կերպով օգտագործելու այդ ապրանքանիշերը, գրանցվածապրանքանիշերը, ապրանքների անվանումները, ընկերությունների անվանումները, պատկերները կամ պատկերանիշերը։

Բ. Այս կայքէջի, այս կայքէջի բովանդակության, այս կայքէջում օգտագործված ծրագրային ապահովման  հեղինակային իրավունքները պատկանում են VanPublications.com-ին, իր մատակարարներին և լիցենզավորողներին։ Այս հեղինակային իրավունքներով պաշտպանված նյութերի բոլոր իրավունքները պաշտպանված են են իրենց համապատասխան սեփականատերերի կողմից։ Ոչ մի իրավունք կամ թույլատվություն չի տրվում ձեզ՝ որևէ կերպով օգտագործելու այդ հեղինակային իրավունքներով պաշտպանված նյութերը։

Գ. Դուք չեք կարող հեռացնել, ձևափոխել կամ փոփոխել որևէ կերպով ցանկացած ծանուցում հեղինակային իրավունքների, պատկերների, սեփականության իրավունքների, երաշխիքային տեղեկությունների, պատասխանատվությունից հրաժարման մասին նշումների կամ զգուշացումների մասին, որոնք ընդգրկված են այս կայքէջում կամ ցանկացած ապրանքի և ծառայության մասին, որը առաջարկվում է օգտագործման կամ վաճառքի համար այս կայքէջում։

Դ. ԱՅՍ ԿԱՅՔԷՋԻ, ԱՅՍ ԿԱՅՔԷՋԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ, ԱՅՍ ԿԱՅՔԷՋՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ, ԵՎ ԱՅՍ ԿԱՅՔԷՋԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՎԱՃԱՌՎՈՂ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԱՊՐԱՆՔԻ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՈՉ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆՈՐԵՆ ՆՇՎԱԾ ԿԵՐՊՈՎ ԽՍՏՈՐԵՆ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է, ԵՎ ՀԱՄԱՐՎԵԼՈՒ Է ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ, ԵՎ VANPUBLICATIONS.COM-Ի ԱՅԼ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ, ԻՐ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄ, ԵՎ ԿԱՐՈՂ Է ԵՆԹԱԿԱ ԴԱՐՁՆԵԼ ՁԵԶ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԻԺՆԵՐԻ՝ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՏՈՒՅԺԵՐԻ։

6. ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Դուք համաձայնվում եք, որ բոլոր նյութերը, որ դուք տրամադրում եք՝ այս կայքէջում ընդգրկվելու, օգտագործվելու և տարածվելու համար, պետք է լինեն համաձայն և համապատասխան «Պատշաճ Օգտագործում» բաժնի պահանջներին, որոնք գտնվում են այս Պայմանագրի Բաժին 4-ում։

Փոխանցելով նյութեր VanPublications.com-ին՝ կայքէջում ընդգրկելու, օգտագործելու կամ տարածելու նպատակով, դուք երաշխավորում, ներկայացնում և համաձայնվում եք, որ (ա) դուք լիազորություն ունեք շնորհելու տրամադրված նյութերի իրավունքները, (բ) այդ նյութերի բոլոր իրավունքները պատկանում են ձեզ և գտնվում են ձեր վերահսկողության ներքո, և (գ) այդ նյութերը համաձայն և համապատասխան են «Պատշաճ Օգտագործում» բաժնի պահանջներին, որոնք գտնվում են այս Պայմանագրի Բաժին 4-ում։

Դուք անձամբ կկրեք ողջ պատասխանատվությունը և պարտավոր կլինեք բոլոր հայցերի, ծախսերի և վնասների համար, որ կարող են առաջանալ հեղինակային իրավունքների, ապրանքանիշի, արտոնագրի կամ այլ սեփականության իրավունքների խախտման պատճառով, նաև այլ հայցերի, ծախսերի և վնասների համար, որոնք կարող են առաջանալ այն պատճառով, որ VanPublications.com-ըընդգրկել, օգտագործել կամ տարածել է ձեր կողմից տրամադրված նյութերը։ VanPublications.com-ը չի ենթադրում, չի կրում և չի կրելու որևէ պատասխանատվություն կամ պարտավորություն ցանկացած հայցերի, ծախսերի կամ վնասների համար, որոնք կարող են առաջանալ հեղինակային իրավունքների, ապրանքանիշի, արտոնագրի կամ այլ սեփականության իրավունքների խախտման պատճառով, նաև այլ հայցերի, ծախսերի և վնասների համար, որոնք կարող են առաջանալ այն պատճառով, որ VanPublications.com-ըընդգրկել, օգտագործել կամ տարածել է ձեր կողմից տրամադրված նյութերը։

Սույնով դուք տրամադրում եք VanPublications.com-ին և իր մասնաճյուղերին, օժանդակ ընկերություններին և ընդհանուր ապրանքանիշն օգտագործող ընկերություններին անհատույց, անժամկետ, անվերադարձ, անսահմանափակ իրավունք և թույլատվություն ողջ աշխարհում՝ օգտագործելու, վերարտադրելու, հրատարակելու, թարգմանելու, ենթաթույլատրագրեր տրամադրելու, կրկնօրինակելու և տարածելու ձեր կողմից տրամադրված բոլոր նյութերը, ամբողջովին կամ մասամբ, և/կամ ընդգրկելու այդ նյութերը այլ գործերի մեջ՝ ցանկացած կերպով, տեղեկատվական միջոցներով կամ տեխնոլոգիաներով, որոնք ներկայումս հայտնի են կամ կմշակվեն հետագայում, ամբողջական պայմաններով կամ ցանկացած հեղինակային իրավունքներով, որ այդ նյութերը կարող են ունենալ։

7. ԴԻՄՈՒՄՆԵՐ ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

VanPublications.com-ը ճանաչում է և հարգանքով է վերաբերվում մտավոր սեփականության կարևորությանը, և ձգտում է ձեռնարկել բոլոր քայլերը՝ այլ անձանց մտավոր սեփականությունը պաշտպանելու համար։ Եթե դուք կարծում եք, որ այս կայքէջի բովանդակությունը, ծրագրային ապահովումը, որը օգտագործվում է այս կայքէջում, կամ ցանկացած ապրանք կամ ծառայություն, որը հասանալի է օգտագործման կամ վաճառքի համար՝ այս կայքէջի միջոցով, խախտում է ձեր հեղինակային իրավունքները, ապրանքանիշը, արտոնագիրը կամ այլ սեփականության և պայմանագրային իրավունքներ, խնդրում ենք, անմիջապես տեղեկացրեք VanPublications.com-ին, գրավոր ծանուցման տեսքով՝ նշելով ձեր հայցի մեջ իրավունքների խախտման բոլոր մանրամասները, այս հասցեով.

[email protected]

8. ՀՐԱԺԱՐՈՒՄ ԵՐԱՇԽԻՔԻՑ, ՀՐԱԺԱՐՈՒՄ ՎՆԱՍՆԵՐԻՑ, ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ, ԵՎ VANPUBLICATIONS.COM-Ի ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ

ԱՅՍ ԿԱՅՔԷՋԸ, ԱՅՍ ԿԱՅՔԷՋԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՅՍ ԿԱՅՔԷՋՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ԵՎ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԱՊՐԱՆՔ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՐԸ ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է  ԱՅՍ ԿԱՅՔԷՋՈՒՄ, ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ» ՊԱՅՄԱՆՈՎ, ԵՎ VANPUBLICATIONS.COM-Ը ՉԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ՈՐԵՎԷ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ, ՈՒՂՂԱԿԻ ԿԱՄ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ, ԱՅՍ ԿԱՅՔԷՋԻ, ԱՅՍ ԿԱՅՔԷՋԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ, ԱՅՍ ԿԱՅՔԷՋՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ, ԵՎ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԱՊՐԱՆՔԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, ՈՐԸ ՎԱճԱՌՎՈՒՄ Է ԱՅՍ ԿԱՅՔԷՋՈՒՄ։

ՍՈՒՅՆՈՎ VANPUBLICATIONS.COM-Ը ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ Է ԲՈԼՈՐ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻՑ, ՈՒՂՂԱԿԻ ԿԱՄ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ, ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ՝ՕՐԻՆԱԿԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ, ՎԵՐՆԱԳՐԵՐԻ, ԱՊՐԱՆՔԻ ՎԻՃԱԿԻ ԿԱՄ ՈՐՈՇԱԿԻ ՆՊԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ, ԵՎ ՄՆԱՑՅԱԼ ԱՅԼ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԿԱՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ՝ VANPUBLICATIONS.COM-Ի ԿՈՂՄԻՑ, ԿԱՊՎԱԾ ԱՅՍ ԿԱՅՔԷՋԻ, ԱՅՍ ԿԱՅՔԷՋԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ, ԱՅՍ ԿԱՅՔԷՋՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ, ԵՎ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԱՊՐԱՆՔԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ, ՈՐԸ ՎԱճԱՌՎՈՒՄ Է ԱՅՍ ԿԱՅՔԷՋՈՒՄ, ԵՎ VANPUBLICATIONS.COM-Ը Ո՛Չ ԹՈՒՅԼԱՏՐՈՒՄ Է, Ո՛Չ ԼԻԱԶՈՐՈՒՄ Է ՈՐԵՎԷԱՆՁՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ VANPUBLICATIONS.COM-Ի ԿՈՂՄԻՑ։

VANPUBLICATIONS.COM-Ը ՉԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ՈՐԵՎԷ ԵՐԱՇԽԻՔ ԿԱՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՎ ՍՈՒՅՆՈՎ ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ Է ԲՈԼՈՐ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻՑ, ՈՒՂՂԱԿԻ ԿԱՄ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ, ԱՅՍ ԿԱՅՔԷՋՈՒՄ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ ՈՐԵՎԷ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅԱՆ, ԱՅՍ ԿԱՅՔԷՋԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ, ԿԱՄ ԱՅՍ ԿԱՅՔԷՋԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՎԱՃԱՌՎՈՂՑԱՆԿԱՑԱԾ ԱՊՐԱՆՔԻ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆՍՏՈՒՅԳՈՒԹՅԱՆ, ԱՐԺԱՆԱՀԱՎԱՏՈՒԹՅԱՆ, ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՎԱՍՏԻՈՒԹՅԱՆ, ԿԱՄ ԿԻՐԱՌԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ։

VANPUBLICATIONS.COM-Ը ՉԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ՈՐԵՎԷ ԵՐԱՇԽԻՔ ԿԱՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՎ ՍՈՒՅՆՈՎ ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ Է ԲՈԼՈՐ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻՑ, ՈՒՂՂԱԿԻ ԿԱՄ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ, ՈՐ ԱՅՍ ԿԱՅՔԷՋԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ԿԼԻՆԻ ԱՌԱՆՑ ԸՆԴՀԱՏՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՄ ԱՌԱՆՑ ՍԽԱԼՆԵՐԻ, ԿԱՄ ՈՐ ԱՅՍ ԿԱՅՔԷՋԸ ԱԶԱՏ Է ՎԻՐՈՒՍՆԵՐԻՑ, «ՏՐՈՅԱԿԱՆ ՁԻԵՐԻՑ», «ՈՐԴԵՐԻՑ» ԿԱՄ ԱՅԼ ԿՈԴԵՐԻՑ, ՏԵՔՍՏԵՐԻՑ, ԵՆԹԱԾՐԱԳՐԵՐԻՑ, ՖԱՅԼԵՐԻՑ ԿԱՄ ԾՐԱԳՐԵՐԻՑ, ՈՐՈՆՔ ՄՇԱԿՎԱԾ ԵՆ՝ ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ, ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ, ԽԱՆԳԱՐԵԼՈՒ, ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿԵԼՈՒ ԿԱՄ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՄ ԱՅԼ ՍԱՐՔԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ։

VANPUBLICATIONS.COM-Ը ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐՈՒՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉԻ ԿՐՈՒՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ԿԱՄ ԿՈՂՄՆԱԿԻ ՎՆԱՍԻ ՀԱՄԱՐ, ԿԱՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՏԵՍԱԿԻ ԾԱԽՍԵՐԻՀԱՄԱՐ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ, ՇԱՀՈՒՅԹԻ ԿՈՐՈՒՍՏԸ, ՕԺԱՆԴԱԿՈՂ ԿԱՄ ԿՑՎԱԾ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԿԱՄ ԴՐԱՆՑ ՄԱՍԵՐԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔԸ, ՆԱԵՎ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՆՅՈՒԹԻ ԿԱՄ ՊԱՀՊԱՆՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ԿԱՄ ԱՆՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼԻ ԿՈՐՍՏԻ ՀԱՄԱՐ։

VANPUBLICATIONS.COM-Ը ՈՐԵՎԷ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉԻ ԿՐՈՒՄ ՈՐԵՎԷ ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԻ ՀԱՆԴԵՊ, ՈՐԸ ԱՌԱՋԱՆՈՒՄ ԷՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԱՅՍ ԿԱՅՔԷՋԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ, ԱՅՍ ԿԱՅՔԷՋԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ, ԱՅՍ ԿԱՅՔԷՋՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ, ԵՎ ԱՅՍ ԿԱՅՔԷՋՈՒՄ ՎԱՃԱՌՎՈՂ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԱՊՐԱՆՔԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ։

ՈՐՈՇ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ ՉԵՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐՈՒՄ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ/ԿԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ ԴՆԵԼ ԵՆԹԱԴՐՅԱԼ ԵՐԱՇԽԻՔԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ, ԿԱՄ ՉԵՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐՈՒՄ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԿՈՂՄՆԱԿԻ ՎՆԱՍԻ ԲԱՑԱՌՈՒՄԸ, ԱՅՆՊԵՍ ՈՐ ՎԵՐԸ ՆՇՎԱԾ ՍԱՀԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՉՎԵՐԱԲԵՐՎԵԼ ՁԵԶ։ ԱՅՍ ԵՐԱՇԽԻՔԸ ՈՐՈՇ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ Է ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ՁԵԶ, ԵՎ ԴՈՒՔ ՆՈՒՅՆՊԵՍ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՈՒՆԵՆԱԼԱՅԼ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՏԱՐԲԵՐՎՈՒՄ ԵՆ ՏԱՐԲԵՐ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒՄ։

ԴՈՒՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՔ, ԵՎ ՍՈՒՅՆՈՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ ԵՔ ԵՎ ԶԵՐԾ ԵՔ ՊԱՀՈՒՄ VANPUBLICATIONS.COM-Ը ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԵՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ, ՎՆԱՍՆԵՐԻՑ, ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻՑ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻՑ՝ ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ, ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԻՆ, ՈՐՈՆՔ ԱՌԱՋԱՆՈՒՄ ԵՆ ՈՒՂՂԱԿԻ ԿԱՄ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԿԵՐՊՈՎ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԱՅՍ ԿԱՅՔԷՋԸ, ԱՅՍ ԿԱՅՔԷՋԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՅՍ ԿԱՅՔԷՋՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄՈՒՄԸ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ, ԵՎ ԱՅՍ ԿԱՅՔԷՋՈՒՄ ՎԱՃԱՌՎՈՂ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԱՊՐԱՆՔԻՑ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ։ 

ԴՈՒՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՔ, ԵՎ ՍՈՒՅՆՈՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ ԵՔ ԵՎ ԶԵՐԾ ԵՔ ՊԱՀՈՒՄ VANPUBLICATIONS.COM-Ը ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԵՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ, ՎՆԱՍՆԵՐԻՑ, ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻՑ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻՑ՝ ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ, ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ԱՌԱՋԱՆՈՒՄ ԵՆ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԽԱԽՏԵԼՈՒ ԿԱՄ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ։

9. ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱ ՏԱՐԱԾՔԸ

Այս կայքէջը ստեղծված է, վերահսկվում է և կառավարվում է VanPublications.com-ի կողմից, Լաս Վեգասում՝ Նևադա նահանգում, նաև պատկանում է Vanpublications.com-ին։ Այս Պայմանագիրը, այս Պայմանագրի կատարումը յուրաքանչյուր կողմի համար, այս կայքէջի օգտագործումը ձեր կողմից, և ապրանքներ և ծառայություններ ձեռք բերելը՝ այս կայքէջից օգտվելիս, պետք է կառավարվի և վերահսկվի Նևադա նահանգի Լաս Վեգաս քաղաքի օրենսդրությամբ։ Սույնով Դուք և VanPublications.com-ը համաձայնվում եք ներկայացնել անձնական և առարկայական հայցերը Նևադա նահանգի Լաս Վեգաս քաղաքի ցանկացած դատարանում՝ դաշնային կամ նահանգային, ցանկացած նպատակով և հարցով, որը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերաբերվում է այս Պայմանագրին, ցանկացած նպատակով և հարցով, որը առաջանում է կամ կապված է այս Պայմանագիրը կատարելու հետ, ցանկացած նպատակով և հարցով, որը առաջանում է կամ կապված է այս կայքէջի օգտագործման հետ, ցանկացած նպատակով և հարցով, որը առաջանում է կամ կապված է ձեր կողմից ապրանքներ և ծառայություններ ձեռք բերելու հետ այս կայքէջից օգտվելիս։ Դուք և VanPublications.com-ը համաձայնվում եք, որ ցանկացած դատական գործ կամ գործընթաց, որը հարուցվում է ցանկացած նպատակով և հարցով, որը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերաբերվում է այս Պայմանագրին, ցանկացած նպատակով և հարցով, որը առաջանում է կամ կապված է այս Պայմանագիրը կատարելու հետ, ցանկացած նպատակով և հարցով, որը առաջանում է կամ կապված է այս կայքէջի օգտագործման հետ, ցանկացած նպատակով և հարցով, որը առաջանում է կամ կապված է ձեր կողմից ապրանքներ և ծառայություններ ձեռք բերելուն՝ այս կայքէջից օգտվելիս, կամ կապված է վերը նշվածների հետ, պետք է հարուցվի և ընթանա միայն Նևադա նահանգի դատարաններից մեկում։

10. ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՀՂՈՒՄՆԵՐԸ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Դուք հասկանում եք և ընդունում, որ այս կայքէջը և այն նյութերը, որոնքհասանելի են այս կայքէջիցօգտվելու միջոցով, կարող են պարունակել նյութեր երրորդ կողմերից, ինչպես նաև օգտվողներից, և որ VanPublications.com-ը կարող է տրամադրել որոշ երրորդ կողմերի կայքէջերի հղումներ։ Դուք ընդունում և համաձայնվում եք, որ VanPublications.com-ը պատասխանատու չէ ցանկացած նման երրորդ կողմի նյութերի կամ կայքէջերի բովանդակությունը կամ արժանահավատությունը ստուգելու կամ գնահատելու համար։VanPublications.com-ը չի երաշխավորում կամ հաստատում և չի ենթադրում, և չի ունենա որևէ պարտավորություն կամ պատասխանատվություն որևէ երրորդ կողմի նյութերի կամ կայքէջերի համար, կամ երրորդ կողմերի ցանկացած այլ նյութերի, ապրանքների կամ ծրագրերի համար։ Հղումները դեպի այլ կայքէջերը տրամադրվում են միմիայն ձեր համարության համար։

Որոշ ապրանքներ և ծառայություններ, որոնք կարելի է ձեռք բերել այս կայքէջի միջոցով, ենթակա են առանձին թույլատվության, օգտագործման պայմանների և այլ Պայմանագրերի։ Դուք համաձայնվում եք, որ նման ապրանքների և ծառայությունների գնումը կամ օգտագործումը ձեր կողմից պետք է ենթակա լինի և ենթակա է այդ թույլատվության օգտագործման պայմաններին կամ մեկ այլ պայմանանագրի, և որ դուք կհետևեք այդ թույլատվության օգտագործման պայմաններին կամ այդ պայմանագրին։

11. ԿՈՐՍՏԻ ՎՏԱՆԳ

Կորստի վտանգը և սեփականության իրավունքը բոլոր ապրանքների համար, որ դուք գնել եք այս կայքէջից օգտվելու միջոցով, անցնում են ձեզ վրա այն ժամանակ, երբ մենք հանձնում ենք այդ ապրանքներըառաքող ընկերությանը։

12. ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Այն ապրանքները և ծառայությունները, որոնք վաճառվում են այս կայքէջի օգտագործման միջոցով, պարունակում են նկարագրություններ, որոնք տրամադրվում են VanPublications.com-ի մատակարարների, վաճառողների և լիցենզավորողների կողմից։ VanPublications.com-ը չի երաշխավորում կամ ներկայացնում, որ այդ նկարագրությունները ամբողջական և արժանահավատ են։

ԵԹԵ ՈՐԵՎԷ ԱՊՐԱՆՔ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՐԸ ԴՈՒՔ ՁԵՌՔ ԵՔ ԲԵՐԵԼ ԱՅՍ ԿԱՅՔԷՋԻՑ ՕԳՏՎԵԼԻՍ, ՉԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ ԿԱՅՔԷՋՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆԸ, ՄԻԱԿ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՀԵՏԵՎՅԱԼՆ Է. ՉՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ԱՅԴ ԱՊՐԱՆՔԸ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԵՎ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՆՄԱՆ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔ՝ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԴԻՄԱՑ, ՈՐԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ Է ԱՅԴ ԱՊՐԱՆՔԻ ԳՆԻ ՉԱՓԻՆ։

Մուտքը դեպի էլեկտրոնային գիրքը՝ eReading Platform-ի միջոցով, կարող է ընդհատվել ցանկացած պահին՝ առանց ծանուցման, այն դեպքում, եթե VanPublications.com-ը չունենա օրինական իրավունք, ըստ որի կարողանա շարունակել տրամադրել այդ մուտքը։ Առաջարկվում է, որ գնելով որևէ էլ. գիրք eReading Platform-ի միջոցով, դուք ներբեռնեք այն ձեր անձնական համակարգչի վրա։ Որոշ էլ. գրքերի առավելագույն ներբեռնումները և տեղադրումների քանակը կարող է սահմանափակվել մինչև վեց կամ ավելի պակաս սարքերը։

13. ԳՆՈՐՈՇՈՒՄ

Ա. «Մանրածախ գին»-ը, որը նշված է այս կայքէջում առաջարկվող ապրանքների և ծառայությունների համար՝ տվյալ ապրանքի ամբողջական մանրածախ գինն է, որը առաջարկվում է VanPublications.com-ի մատակարարների, վաճառողների կամ լիցենզավորողների կողմից, կամ այն մանրածախ գինը, որը նշանակված է ըստ սահմանված պրակտիկայի։ Նման «մանրածախ գին»-ը միմիայն համեմատական գնահատական է, և կարող է չներկայացնել տվյալ ապրանքի իրական գինը յուրաքանչյուր աշխարհագրական տարածքում տվյալ պահին։

Բ. Այս կայքում առաջարկվող ապրանքների և ծառայությունների վաճառքի գինը կարող է բարձրանալ կամ իջնել այն ժամանակվանից, երբ որևէ ապրանք ավելացվել է ձեր զամբյուղին, մինչև այն ժամանակը, երբ փաստացիորեն տեղի է ունեցել տվյալ ապրանքի գնումը՝ գնման ընթացակարգը ավարտելուց հետո։ Դուք պատասխանատու եք լինելու վաճառքի գինը վճարելու համար այն ժամանակվա տվյալներով, երբ փաստացիորեն տեղի է ունեցել որևէ ապրանքի գնումը՝ գնման ընթացակարգը ավարտելուց հետո։

Գ. Այս կայքում առաջարկվող ապրանքների և ծառայությունների վաճառքի գինը կարող է նշված լինել ոչ ճշգրիտ կերպով։ Այն դեպքում, եթե վաճառքի գինը նշված է ոչ ճշգրիտ կերպով, VanPublications.com-ը կարող է, իր հայեցողությամբ (1) կապ հաստատել ձեզ հետ՝հրահանգներ ստանալու համար, նախքան տվյալ ապրանքի առաքումը և ձեզանից տվյալ ապրանքի գումարը գանձելը, (2) չեղարկել պատվերը և տեղեկացնել ձեզ չեղարկման մասին, կամ (3) ուղարկել ձեզ տվյալ ապրանքը սխալ նշված վաճառքի գնից ավելի ցածր գնով, կամ իրական վաճառքի գնով։

Այս Գնային Քաղաքականությունը կիրառվում է միայն այն ապրանքների և ծառայությունների վերաբերյալ, որոնք վաճառվել և առաքվել են անմիջապես VanPublications.com-ի կողմից։ Երրորդ կողմերի ապրանքները և ծառայությունները, որ դուք գնել եք այս կայքէջից օգտվելիս, ենթակա են այդ երրորդ կողմերի գնային քաղաքականությանը։

14. ՕԳՏՎՈՂԻ ՏԱՐԻՔԸ

Եթե ձեր տարիքը տասնութից (18) ցածր է, դուք կարող եք օգտվել այս կայքէջից կամ գնել ապրանքներ և ծառայություններ՝ միայն ծնողի կամ օրինական խնամակալի մասնակցության և վերահսկողության դեպքում։

15. ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ

VanPublications.com-ը պետք է իրավունք ունեա ցանկացած ժամանակ, որևէ պատճառով կամ առանց որևէ պատճառի, և ձեզ ներկայացված գրավոր ծանուցմամբ կամ առանց գրավոր ծանուցման (1) չեղարկել ցանկացած պատվեր, (2) դադարեցնել կամ հետաձգել այս կայքէջից օգտվելու կամ այս կայքէջ մուտք գործելու՝ ձեր իրավունքը,(3) դադարեցնել կամ հետաձգել այս կայքէջի միջոցով ցանկացած ապրանք կամ ծառայություն գնելու՝ ձեր իրավունքը։

16. ՁԵՐ ՀԱՇԻՎԸ

Այս կայքէջից ապրանքներ և ծառայություններ գնելու համար, դուք պետք է հաշիվ բացեք VanPublications.com կայքէջում։ Դուք լիովին պատասխանատուեք՝ (1)պահպանելու ձեր հաշվի անվտանգությունը և գաղտնիությունը, և ձեր հաշվի գաղտնաբառը, (2)սահմանափակելու մուտքը դեպի ձեր համակարգիչը և ձեր հաշիվը,և (3)հետևելու, որ ձեր հաշվի տվյալներում նշված էլեկտրոնային հասցեն գործող լինի։ Դուք լիովին պատասխանատու եք բոլոր գործողությունների համար, ներառյալ, առանց սահմանափակման, ապրանքների և ծառայությունների բոլոր գնումների համար՝ այս կայքէջիցօգտվելու միջոցով, որոնք արվում են ձեր հաշվով կամ ձեր հաշվի ծածկագրով։

Դուք ընդունում եք և համաձայնվում եք, որ VanPublications.com-ը կարող է մուտք գործել, պահպահել և բացահայտել ձեր հաշվի տեղեկությունները, ձեր բոլոր գործողությունները կայքէջում, բոլոր ելքային և մուտքային կապերը և ողջ տեղեկությունները՝ կապված այս կայքէջի օգտագործման հետ, որոնք առկա են ձեր հաշվի մեջ կամ ձեր հաշվի ծածկագրով, եթե VanPublications.com-ից պահանջվում է անել դա օրենքով կամ որևէ իրավական գործընթացի շրջանակներում, կամ եթե VanPublications.com-ը որոշի, իր հայեցողությամբ, որ նման գործողությունը անհրաժեշտ է՝ VanPublications.com-ի, երրորդ կողմերի և այս կայքէջի այլ օգտվողների իրավունքները պաշտպանելու համար, կամ ի պատասխան ձեր խնդրանքի՝ ուղղված հաճախորդների սպասարկման ծառայություն։

17. ԿԱՊԻ էԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Դուք համաձայնվում եք էլեկտրոնային հաղորդագրություններ ստանալ VanPublications.com-ից էլեկտրոնային նամակների տեսքով, որոնք ուղարկվում են ձեր հաշվի մեջ գրանցած էլեկտրոնային հասցեով, կամ կայքէջում տեղադրվող հաղորդագրությունների միջոցով։ Դուք ընդունում և համաձայնվում եք, որ ցանկացած էլեկտրոնային հաղորդագրություն էլեկտրոնային փոստի կամ կայքէջում տեղադրվող հաղորդագրությունների տեսքով պետք է բավարարի ցանկացած իրավական պահանջգրավոր հաղորդագրությունների առկայության մասին։

18. ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

Բոլոր ծանուցումները կուղարկվեն էլեկտրոնային փոստի միջոցով ձեր հաշվի մեջ գրանցված էլեկտրոնային հասցեով, կամ առաջին կարգի կանխավճարային փոստով՝ ձեր փոստային հասցեին, որը նշված է ձեր հաշվի մեջ։ Բոլոր ծանուցումները՝ ուղղված VanPublications.com-ին, պետք է ուղարկվեն էլեկտրոնային փոստով, հետևյալ հասցեով.

[email protected]

19. ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Բոլոր պայմանները, համաձայնությունները և դրույթները, որոնք նշված են այստեղ, անջատելի են, և այն դեպքում, եթե դրանցից որևէ մեկը անվավեր ճանաչվի որևէ իրավազոր դատարանի կողմից, այս Պայմանագիրը պետք է մեկնաբանվի այնպես, իբրև թե այդ անվավեր պայմանը, համաձայնությունը կամ դրույթը առկա չէ դրանում։

Վերնագրերը այս Պայմանագրում օգտագործված են միայն հարմարավետության համար, և չպետք է որևէ կերպով ազդեն այս Պայմանագրի մեկնության կամ կառուցվածքի վրա։

Ցանկացած դեպք, երբ VanPublications.com-ը չի կիրառել այս Պայմանագրի որևէ դրույթ, չի նշանակում հրաժարում այդ դրույթից և որ VanPublications.com-ըիրավունք չունի կիրառել այդ դրույթը հետագայում։

Այն իրավական պաշտպանության միջոցները, որոնք պահպանված են այս Պայմանագրում, պետք է ընդհանրական լինեն, և ի լրումն այլ իրավական պաշտպանության միջոցների, գործադրվեն համաձայն օրենքի։ 

keyboard_arrow_up